2 39 89 86

GF.INFO@NCDC.GE

პროგრამის განმახორციელებელი ჯგუფი

ნინო ვახანია - ფინანსების სპეციალისტი

2005 წელს დაასრულა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი. 2008 წელს „საქართველოს უნივერსიტეტში“ სამაგისტრო პროგრამის დამთავრების შემდეგ მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი ბიზნეს ადმინისტრირებაში. ამჟამად სწავლობს ACCA-ს კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად. გააჩნია მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება ფინანსების სფეროში. 2014 წლის აპრილიდან მუშაობს გლობალური ფონდის პროგრამების განმახორციელებელ ჯგუფში ფინანსების სპეციალისტის თანამდებობაზე.

მარიამ ლორთქიფანიძე - ფინანსების სპეციალისტი

მარიამ ლორთქიფანიძე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულია. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები გავლილი აქვს ქ.მოსკოვის ბაუმანის სახელობის ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო აკადემიაში. გააჩნია მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება ფინანსების სფეროში. ნამუშევარია სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრებო ორგანიზაციებში მთავარ ბუღალტრად. 2005-2014 წლის პერიოდში მუშაობდა ჯანდაცვის სიტემაში. 2014 წლის აპრილიდან მუშაობს გლობალური ფონდის პროგრამების განმახორციელებელი ჯგუფის ფინანსურ სპეციალისტად.

შალვა ბაღაშვილი - შესყიდვების მენეჯერი

აქვს უმაღლესი ეკონომიკური განათლება. ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში გააჩნია 17 წლიანი მუშაობის გამოცდილება. მათ შორის სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მუშაობის 14 წლიანი გამოცდილება. სახადასახვა დროს მუშაობდა როგორც სახელმწიფო ასევე კერძო სექტორში, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში. არის რამოდენიმე სახელმძღვანელოს თანაავტორი. 2014 წლიდან მუშაობს გლობალური ფონდის შესყიდვების მენეჯერის თანამდებობაზე.

დავით მღებრიშვილი - შესყიდვების სპეციალისტი

იურისტი, გააჩნია 15 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, როგორც კერძო, ასევე საჯარო დაწებულებებში, 2007 წლიდან 2011 წლამდე მუშაობდა ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის კოორდინატორად, 2011 წლის აგვისტოდან 2014 წლის მაისამდე სხვადახვა დროს მუშაობდა სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის შესყიდვების განყოფილების უფროსად და იურიდიული სამმართველოს უფროსად. მიღებული აქვს საადვოკატო საქმიანობის ლიცენცია საერთო განხრით, არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი 2004 წლიდან.
2014 წლის მაისიდან მუშოაბს გლობალური ფონდის პროგრამების განმახორციელებელი ჯგუფის შესყიდვების სპეცილისტად.

ეკატერინე რუაძე - აივ ინფექცია/შიდსის პროგრამის მონიტორინგის და შეფასების ოფიცერი

ეკატერინე ტუბერკულოზის და შიდსის პროგრამების განმახორციელებელ ჯგუფს 2014 წლის მარტში შემოუერთდა. სამედიცინო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ (1999 წელს) ეკატერინე მუშაობდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში. 2003 წელს გაემგზავრა სასწავლებლად ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლაში ეპიდემიოლოგიის განხრით. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ მუშაობდა სხვადასხვა პროექტებში, როგორც: პროექტის კოორდინატორი, პროგრამის მენეჯერი, მონაცემთა ბაზების მენეჯერი და მონაცემთა ანალიტიკოსი. ეკატერინე ფლობს მაგისტრის ხარისხს ეპიდემიოლოგიაში და პროეტების მენეჯმენტში. აქვს სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორში მუშაობის გამოცდილება.

ირინე პეტრიაშვილი - შესყიდვების სპეციალისტი

ირინე პეტრიაშვილი თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის, სამკურნალო ფაკულტეტის კურსდამთავრებულია.16 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა ამერიკულ ფარმაცევტულ კომპანია ფაიზერს საქართველოში, როგორც სამედიცინო კონსულტანტი, წარმომადგენლობის დირექტორი, ფაიზერის გლობალური სტრატეგიის ფარგლებში ახალი პრეპარატების დანერგვის მენეჯერი ამიერკავკასიაში. აქვს მრავალმხრივი გამოცდილება ფარმაცევტულ სფეროში წამლების რეგისტრაციის, უსაფრთხოების და გვერდით მოვლენების მონიტორინგის თვალსაზრისით.მდავით ტვილდიანის სამედიცინო უივერსიტეტში ასწალის ფარმაკოლოგიასა და კლინიკური ფარმაკოლოგიას ქართველ და უცხოელ სტუდენტებს. 2014 წლის 1 აგვისტოდან მუშაობს გლობალურ ფონდში და კურირებს შიდსისა და ტუბერკულოზის პროგრამებისთვის მედიკამენტების შესყიდვის, ხარისხის უზრუნველყოფისა და კონტროლის საკითხებს.

მარიამ სარჯველაძე - ლოჯისტიკის სპეციალისტი

სახელმწიფო მართვის მოხელის სპეციალისტი. 2007 წელს მიენიჭა სოციალური მეცნიერების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. ცხრა წლის განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და სამინისტროს დაქვემდებარებულ საქვეუწყებო სამსახურებში. 2014 წლის დეკემბრის თვიდან მუშაობს აივ ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული პროგრამების განმახორციელებელი ჯგუფის ლოგისტიკის სპეციალისტად.

ხათუნა კაპანაძე - შესყიდვების სპეციალისტი
ხათუნა კაპანაძეს დამთავრებული აქვს ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის მიმართულებით, სოციალ-ეკონომიკური ინსტიტუტი, სამართალმცოდნეობის განხრით, სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის ასპირანტურა, მაკროეკონომიკის დარგში. 2002-2007 პერიოდში მუშაობდა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში. 2007-2011 გლობალური ფონდის გრანტის ძირითად მიმღებ ორგანიზაციებში შესყიდვების მიმართულებით.
ალექსანდრე ასათიანი - მონიტორინგისა და შეფასების სპეციალისტი

ალექსანდრე ასათიანი შედეგებზე ორიენტირებული პერსონაა, რომელსაც აქვს როგორც საჯარო ისე არასამთავრობო ინსტიტუციებში მუშაობის ფასეული გამოცდილება. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მუშაობის წლების განმავლობაში მან შეიძინა ღირებული გამოცდილება მონიტორინგისა და შეფასების საკითხებში, ისევე როგორც გუნდის სამუშაო პროცესის ხარისხის ოპტიმიზაციისა და გაუმჯობესების მიმართულებით. მას ასევე აქვს კვლევითი გამოცდილება, ჩართული იყო რა ჯანდაცვის სისტემის კვლევისა და შეფასების სხვადასხვა მნიშვნელოვან პროექტებში. საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციაში მუშაობის პერიოდში იგი აქტიურად მონაწილეობდა სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების, ჯანდაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმების ანალიზისა და შეფასების პროცედურებში. ალექსანდრე პროგრამის განმახორციელებელ ჯგუფს 2014 წლის აპრილიდან შეუერთდა.

ქეთი სტვილია - გლობალური ფონდის შიდსის პროგრამის მენეჯერი

ეპიდემიოლოგი, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტი, ჯანმრთელობის დაცვის მენეჯმენტის მაგისტრი. აქვს აივ ინფექცია/შიდსის პროგრამების მართვის და აივ ინფექცია/შიდსის სფეროში სტრატეგიული დაგეგმარების დოკუმენტების შემუშავების მრავალწლიანი გამოცდილება, არის გლობალური ფონდისთვის ქვეყნის მიერ წარდგენილი რამოდენიმე განაცხადის თანაავტორი, ასევე აივ ინფექცია/შიდსისა და ვირუსული ჰეპატიტების ეპიდემიოლოგიის საკითხებზე სამეცნიერო ნაშრომების ავტორი/თანაავტორი.

ირაკლი ჩიხრაძე - ადმინისტრაციის ასისტენტი

ირაკლი ჩიხრაძეს სხვადასხვა სფეროში ადმინისტრაციული საქმის წარმართვის 6 წლიანი გამოცდილება აქვს დაგროვილი. გლობალურ ფონდის პროგრამებში ჩართვამდე ავია საწარმოს საფრენოსნო სამსახურში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში და საინფორმაციო პროგრამაში მუშაობდა.
დამთავრებული აქვს ამერიკანთმცოდნეობის ფაკულტეტი, ამჟამად სწავლობს სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებს, ეკოლოგიის განხრით.

ნინო ლორთქიფანიძე - ტუბერკულოზის პროგრამის მენეჯერი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია. გააჩნია სამედიცინო და სათემო განვითარების პროგრამების მართვის 15 წლიანი საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილება. 2014 წლის აპრილიდან მუშაობს გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის პროგრამის მენეჯერად.

გიორგი კუჭუხიძე - მონიტორინგის და შეფასების სპეციალისტი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საერთაშორისო სკოლის დასრულების შემდგომ დაინტერესდა ინფექციური დაავადებებით, განსაკუთრებით ტუბერკულოზით. 2011 წელს არჩეული იქნა ფოგარტის სტიპენდიანტად და მონაწილეობა მიიღო „ემორი-საქართველოს ტუბერკულოზის კვლევის სასწავლო პროგრამაში“. გახლავთ ტუბერკულოზის რამოდენიმე კვლევის მთავარი მკვლევარი და თანა-მკვლევარი. 2014 წლის აპრილიდან მუშაობს გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის პროგრამის მონიტორინგის და შეფასების ოფიცრად.

მირიან მურჯიკნელი - ფინანსების სპეციალისტი

1959-1964 წ.წ. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი და მიენიჭა ეკონომისტ-ფინანსისტის კვალიფიკაცია.
არის ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,საქართველოს დამსახურებული ეკონომისტი. გამოქვეყნებული აქვს 60-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. არის რამოდენიმე წიგნისა და ბროშურის ავტორი. 20 წლის მანძილზე ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობას ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

ჩვენი პარტნიორები